رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ اخلاق حرفه ای باید در محیط دانشگاه نهاینه شود

توصیه رییس دانشگاه به دانشجویان؛ خود را برای خدمت به مردم و ارتقاء سلامت جامعه آماده کنیدرییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه دانشگاه محل حصول علم،کسب تحصیلات آکادمیک، و اخلاق اسلامی و حرفه ای است اظهار کرد: اساتید دانشگاه بایستی اسوه رفتار،پوشش اسلامی و اخلاق پزشکی باشند.

به گزارش وب دا، دکتر دارابی در کمیته اجرایی امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه که با حضور مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری و جمعی از مدیران برگزار شد با تاکید بر اینکه دانشگاه های علوم پزشکی به دلیل ارتباط مستقیم  کادر درمانی با مردم از موقعیت  و ویژگی بارزتری نسبت  به دیگر دانشگاه ها ،برخوردارهستند اظهار کرد: امر به معروف ونهی از منکرعلاوه بر اینکه جزء فروع دین است ، وظیفه فردی و دینی ما نیزمحسوب می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هر سه جزء دانشگاه اعم ازاعضای هیات علمی،کارکنان ،دانشجویان نیاز به امر به نیکی و نهی از منکر دارند افزود:رفتاروکردارما در محیط های آموزشی و اجتماعی باید با توجه به مکارم اخلاق ومنش های انسانی الگو باشد.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: ما وظیفه داریم دردانشگاه اخلاق فردی، اجتماعی ،رفتاری،کرداری، سیاسی و در یک کلمه تقوی را نهادینه کنیم.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه با بیان اینکه  یکی از زیر ساخت های پیشرفت جامعه دینی توجه به ساحت امر به معروف در فضای اجتماع بوده افزود: وظیفه ما حراست و پاسداشت ارزشهای حوزه علم و اخلاق است .

حجت الاسلام دکتر طباطبایی با تاکید بر اینکه دانشگاه های ما به عنوان موتور محرک تمدن کشور نقش بسزایی در تربیت افراد دارند اظهار امیدواری کرد؛ دانشگاه مشهد دراخلاق ورفتار اسلامی نیز مانند حوزه علم دربین دانشگاه های کشورپیشرو باشد.

حجت الاسلام دکتر طباطبایی  اظهار کرد:حیات اجتماعی ما در گرو توجه به رخدادهای اجتماعی معنا پیدا می کند و امر به معروف و نهی از منکر در مقابل  همه کارهای خیر از جمله جهاد فی سبیل الله به مانند قطره ای در مقابل اقیانوس است.

دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه درادامه افزود: اگرامروز دانشکده های ما جایگاه مناسبی در عرصه های ملی و بین المللی دارند به دلیل الزامات مدیران  متعهددانشگاه و ظرفیت های محدود کنکور در رشته های پزشکی است که باعث پیشرفت ما در این حوزه شده است و امروزما معتقدیم درحفظ پوشش حرفه ای ورعایت موازین حجاب وعفاف نیز حسب دستورالعمل ها به  نقطه آرمانی خواهیم رسید.

وی درادامه با تاکید بر استفاده ازادبیات پوشش حرفه ای ،از تبیین و توجه به آیین نامه پوشش دانشجویان ،اخذ تعهد نامه اخلاق و پوشش در هنگام ثبت نام و ایجاد کارنامه  سیستمی و نمره توصیفی در دو بخش اخلاق و پوشش حرفه ای دانشجویان در پورتال اساتید خبر داد.