نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
شاه بیت رونق تولید در انسان سالم خلاصه می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 21
کمک دو میلیارد ریالی خیر سلامت به شبکه بهداشت و درمان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 47
کمک280 میلیون ریالی خیران برای خرید و تامین تجهیزات بخش دیالیز شهید مدرس کاشمر نوشته شده توسط افشار 79
هزینه 300میلیون ریالی مراسم ترحیم در کاشمر به ساخت پایگاه انتقال خون اختصاص یافت نوشته شده توسط امیر افشار 87
تدوین و ارائه سند ارتقای فرهنگ سلامت در معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 94
کمک160میلیون ریالی خیران سلامت به شبکه بهداشت و درمان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 143
اجتماعی شدن سلامت تغییر نوع نگرش نسبت به مقوله سلامت است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 91
14 درصد افراد بالای 15 سال دچار اختلالات روانی و رفتاری هستند نوشته شده توسط افشار 136
فعالیت 62سمن حوزه سلامت شاخص ‌های بهداشتی خراسان رضوی را ارتقا داده است نوشته شده توسط افشار 108
کمک 3میلیارد ریالی خیر سلامت به شبکه بهداشت و درمان قوچان نوشته شده توسط حاتمی 157

آخرین اخبار