نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت هفته دفاع مقدس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 18
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز ملی فوریتهای پزشکی و اورژانس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 35
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز بهورز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 55
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز داروساز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 47
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز کارمند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 94
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 60
تبریک هیات مدیره نظام پرستاری مشهد به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 54
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت سالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان به میهن اسلامی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 38
انتصاب دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 95
پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز "تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی" نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 53

آخرین اخبار