قدرداني رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد از جامعه پرستاري

پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در پيامي ضمن قدرداني ازجامعه پرستاري ،معاونين توسعه مدیریت و منابع و درمان،مديران ذیربط در دانشگاه،نمایندگان جامعه پرستاری،سازمان نظام پرستاري و ساير کساني که براي حل مشکلات پرستاری درجلسات کارشناسي متعدد شرکت نموده اند تاکيد کرده است: جامعه محترم پرستاری ، نظام پرستاری و مدیران و مسئولان محترم با درک شرایط موجود و با بررسی مشکلات و ارائه راه کار در جهت رضایت مندی پرستاران و حرف وابسته به تفاهمی راهگشا دست یافته اند.

دکترمحمد رضا دارابی در این پیام اظهار امیدواری نموده است: تفاهمات صورت گرفته به زودی اجرایی شده و به همه بیمارستان های دانشگاه تسری یابد.

در این پیام تاکید شده است: با توجه به احتمال وجود برخی مشکلات در سایر رده های شغلی و واحدهای دانشگاه لازم است جلسات کارشناسی با حضور بازرسی ، حراست و امور حقوقی دانشگاه با حضور مسئولان و کارکنان مربوطه تشکیل و نتایج به اینجانب اعلام گردد.