بیانیه هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پی سوزاندن کتاب طب هاریسون

هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در واکنش به آتش زدن کتاب طب هاریسون توسط فرد سودجویی، که در زیر نقاب فرهنگ علم پرور شیعه و سوء استفاده از لباس مقدس روحانیت، هدفی جز تخریب اعتماد مردم به علم پزشکی و پزشکان خدوم ارائه دهنده خدمات سلامت ندارد بیانیه ای صادر نمود.

به گزارش وب دا، در بیانیه هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد آمده است: به دنبال اقدام ضد ارزشی به آتش کشیدن کتاب مرجع پزشکی توسط فرد سودجویی، که در زیر نقاب فرهنگ علم پرور شیعه و سوء استفاده از لباس مقدس روحانیت، هدفی جز تخریب اعتماد مردم به علم پزشکی و پزشکان خدوم ارائه دهنده خدمات سلامت ندارد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان یکی از متولیان آموزش و ارائه خدمات پزشکی نوین و طب سنتی و مکمل، ضمن احترام به خدمات شایان حوزه های علمیه و روحانیت معزز و تقبیح اقدامات خلاف موازین علمی، شرعی و عقلی شخص مذکور و کلیه کسانی که در سراسر جهان به زعم خود با آتش کشیدن کتاب به دنبال خاموش کردن چراغ علم و معرفت هستند آمادگی خود را جهت مقابله علمی و فکری با شیادان فریبکار و تداوم اقدامات پژوهشی، آموزشی، بهداشتی و درمانی به مردم عزیز و دارای فرهنگ غنی اسلامی ایرانی اعلام می نماید.

در این بیانیه تاکید شده است:  بدیهی است روحانیت پویای شیعه هرگز چنین اقداماتی را تایید نکرده و نخواهد کرد. لذا از حوزه های علمیه به عنوان مرکز علم و تفکر دینی و اجتماعی، انتظار می رود با تقبیح این گونه اقدامات،زمینه روشنفکری افکار عمومی را فراهم  سازند.