نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیام سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 237
قدردانی رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 378
قدرداني رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد از جامعه پرستاري نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 152
پیام تبریک معاون بهداشت دانشگاه به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط نوشته شده توسط کاظمی 200
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 109
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت هفته دفاع مقدس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 109
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز ملی فوریتهای پزشکی و اورژانس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 132
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز بهورز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 166
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز داروساز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 116
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز کارمند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 157

آخرین اخبار