نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دار فانی را وداع گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2011
مراسم گرامیداشت مدیر فقید بودجه دانشگاه برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1210
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درگذشت دکتر محمد نادری را تسلیت گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2310
مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دار فانی را وداع گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 3275
پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 743
شبکه پرونده الکترونیک سلامت در هجده هزار واحد خدمات سلامت ایجاد می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 709
پیام تسلیت وزیر بهداشت به جامعه چشم پزشکی کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 702
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درگذشت دکتر میر نقی موسوی را تسلیت گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1386
پیام تسلیت رییس دانشگاه به مناسبت در گذشت دکتر موسوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2364
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارفانی را وداع گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2650