نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارفانی را وداع گفت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2651
پیام تبریک معاون بهداشت دانشگاه به مناسبت روز بهورز نوشته شده توسط مریم مومن نژاد 2014
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسب روز داروساز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1710
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز کارمند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1327
پیام تبریک استاندار خراسان رضوی به رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1203
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت هفته دولت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1080
پيام رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1839
پیام تبریک رییس دانشگاه به مناسب روز جهانی ماما نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1807
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت گرامیداشت روز استاد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1917
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز مددکار نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1717