نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیام تبریک معاون بهداشت دانشگاه به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط نوشته شده توسط کاظمی 252
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 153
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت هفته دفاع مقدس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 152
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز ملی فوریتهای پزشکی و اورژانس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 177
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز بهورز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 232
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز داروساز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 170
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز کارمند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 204
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 218
تبریک هیات مدیره نظام پرستاری مشهد به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 174
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت سالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان به میهن اسلامی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 165