نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز ملی فوریتهای پزشکی و اورژانس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 181
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز بهورز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 237
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز داروساز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 175
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز کارمند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 207
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 221
تبریک هیات مدیره نظام پرستاری مشهد به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 178
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت سالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان به میهن اسلامی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 170
انتصاب دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 225
پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز "تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی" نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 169
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز خبرنگار نوشته شده توسط .. 188