نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
یادداشت ؛ سلامتی که با دست خودمان دود می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 264
یادداشت روز ؛ به مناسبت روز جهانی مبارزه با استنشاقی‌های سمی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 206
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز جهانی قدس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 201
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 243
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز جهانی ماما نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 218
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد مناسبت روز استاد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 279
تقدیر استاندار خراسان رضوی از تلاش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ایام نوروز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 339
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت هفته سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 381
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز دندانپزشک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 264
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز جانباز نوشته شده توسط مکرم 284