برگزاري کارگاه کشوري نحوه تدوين برنامه پاسخ ملی نظام سلامت به بلایا و فوریت ها در مشهد

  • PDF

کارگاه کشوری نحوه تدوین برنامه پاسخ ملی نظام سلامت به بلایا و فوریت ها توسط دفتر مدیریت خطر بلایا و فوریت ها توسط دفتر مدیریت خطر بلایا وکمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه دپارتمان سلامت در بلایا و فوریتها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران و به میزبانی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در هتل ثامن مشهد به مدت 3 روز در حال برگزاري است.

 

به گزارش وب دا، رئیس اداره کاهش خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: این کارگاه با هدف آموزش مسئولین واحدهای مدیریت کاهش خطر بلایای دانشگاهها و دانشکده های کشور در خصوص ساختار برنامه ملی پاسخ به بلایا و فوریت ها و تهیه الگوی برنامه پاسخ در سطح ملی و با حضور اساتید دفتر مدیریت خطر بلایا و کمیته بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت ها برگزار شد.

قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اين کارگاه بر ضرورت و تقویت اداره کاهش خطر بلایا و حوادث در دانشگاههای کشور تاکید نمود.

دکتر سید کاظم فرهمند گفت: داشتن آرامش روانی و تقویت سلامت معنوی جامعه می تواند به اهداف برنامه کاهش خطر بلایا کمک نماید.

وی ضرورت وجود هماهنگی های بین بخشی و سازماندهی های لازم را از ارکان برنامه برشمرد و همچنین بر لزوم آموزشهای لازم و آمادگی همه جانبه تاکید نمود.

دکتر محمد جواد مرادیان نماینده دپارتمان سلامت در بلایا و فوریتهای دانشکده بهداشت تهران نیز ضمن قدرداني از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در برگزاری کارگاه فوق، بر اهمیت حوزه مدیریت بلایا و حوادث دانشگاه ها تاکید نمود.

دکتر مرادیان بحث  هماهنگی ها و تقسیم وظایف با سایر بخشهای توسعه را از اهم چالشهای حوزه بحران عنوان کرد و در خصوص برنامه نویسی برای بلایا، مبانی EOP و انتظارات وزارت از دانشگاهها در قبال EOP به ایراد سخنرانی پرداخت.

کارگروه های آمادگی، مبانی عملیات، کارگروه های مدیریتی، ارزیابی سریع مشترک، ارزیابی دوره ای، هماهنگی فرماندهی و کنترل، پشتیبانی و ارائه خدمات، تخلیه و اطلاع رسانی عمومی و پایش و ارزشیابی عملکرد از دیگر عناوینی است که مقرر است در مدت زمان برگزاري اين کارگاه توسط دکتر بهناز رستگار فر ( دکترای تخصصی سلامت در بلایا دانشکده علوم پزشکی شیراز) دکتر همایوسفی ( دکترای تخصصی سلامت در بلایا و معاون واحد کاهش خطر بلایا وزارت) و دکتر محمد جواد مرادیان ( نماینده دپارتمان سلامت در بلایا و فوریتهای دانشکده بهداشت تهران) در قالب کارگروهی به شرکت کنندگان ارائه گردد.

 

 

 

آخرین اخبار