آغاز طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در خراسان رضوي

  • PDF

طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در استان خراسان رضوي آغاز شد.

به گزارش وب دا،مدير سلامت خانواده، جمعيت، تغذيه و مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه اين طرح تا پايان شهريور ادامه مي يابد اظهار داشت:‌ طرح سنجش سلامت نوآموزان با همکاري معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و ديگر دانشکده ها و دانشگاههاي علوم پزشکي استان، اداره کل آموزش و پرورش استان راسان رضوي و اداره آموزش و پرورش استثنايي خراسان رضوي در پايگاههاي سنجش و مراکز بهداشتي درماني استان اجرا مي شود.

دکتر محمد احمديان خاطر نشان کرد: ‌اين طرح در 69 پايگاه در قالب 47 پايگاه زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد و 22 پايگاه زير پوشش دانشگاههاي سبزوار، گناباد، نيشابور و تربت حيدريه اجرا مي شود.

وي بررسي اختلالات بينايي ، شنوايي ، آمادگي تحصيلي، اندازه گيري توده بدني، قد به سن، معاينات اختلالات دهان ودندان، جلدي، اختلال رفتاري با معاينات کامل پزشکي از جمله مواردي برشمرد که  در قالب اين طرح مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

مدير سلامت خانواده، جمعيت، تغذيه و مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطر نشان کرد:‌در سال جاري پس ازتکميل پرونده سلامت جسماني وآمادگي تحصيلي جهت نوآموزان بدو ورود به دبستان در پايگاههاي سنجش، نوآموزبه مراکز بهداشتي درماني ارجاع و معاينات غربالگري و پزشکي نوآموزان براساس نظام سلامت نوجوانان ودرقالب پرونده سلامت الکترونيک تکميل وثبت مي شود.

دکتر محمد احمديان پيشگيري از بروز و تشديد بيماريها، برنامه ريزي آموزشي متناسب با استعداد کودک، تشخيص و جايگزيني آموزش کودکان با نيازهاي ويژه، کمک به بهبود کيفي آموزش و کنترل عوامل موثر بر افت تحصيلي، بررسي ميزان شيوع اختلالات جسماني و رواني کودکان، تهيه پرونده سلامت در پايگاه هاي سنجش و تشکيل و تکميل پرونده الکترونيک سلامت در مراکز بهداشتي و درماني نوآموزان را از اهداف اجراي اين طرح عنوان کرد.

وي پيش بيني کرد :‌امسال بيش از 125 هزار نو آموز خراسان رضوي زير پوشش اين طرح قرار بگيرند.

آخرین اخبار