بدون تردید یکی از بازوهای توانمند دانشگاهها در حوزه سلامت وجود پرستاران و گروههاي پرستاری است

  • PDF

عکس منتخب جشنواره دست های پاک

  • PDF

عیادت خادمان بارگاه منور حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) از کودکان بستری در بیمارستان اکبر

  • PDF

آغاز ساخت ستاد مرکزی انتقال خون استان در شهرک دانش و سلامت

  • PDF

آخرین اخبار