برگزاري مراسم پر فيض شبهاي قدر در مسجد حضرت علي(ع) کوي پرديس دانشگاه
 
توقف اسلاید تصاویر
شروع اسلاید تصاویر
باز نگری
بستن پنجره