حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
جزییات تصویر دریافت
حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
جزییات تصویر دریافت
حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
جزییات تصویر دریافت
حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
جزییات تصویر دریافت
حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
جزییات تصویر دریافت
حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
جزییات تصویر دریافت
حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بیمارستان شهید کامیاب
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image