مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
جزییات تصویر دریافت
مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
جزییات تصویر دریافت
مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
جزییات تصویر دریافت
مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
جزییات تصویر دریافت
مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
جزییات تصویر دریافت
مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
جزییات تصویر دریافت
مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
مراسم تشییع مرحوم دکتر یوسف نژاد
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image