نشست خبری ویژه ویروس کرونا
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
جزییات تصویر دریافت
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
جزییات تصویر دریافت
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
جزییات تصویر دریافت
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
جزییات تصویر دریافت
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
جزییات تصویر دریافت
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
جزییات تصویر دریافت
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
جزییات تصویر دریافت
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
جزییات تصویر دریافت
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
جزییات تصویر دریافت
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
جزییات تصویر دریافت
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
نشست خبری ویژه ویروس کرونا
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image