دیدار معاون دانشجویی فرهنگی با رییس دانشگاه
دیدار معاون دانشجویی فرهنگی با رییس دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
دیدار معاون دانشجویی فرهنگی با رییس دانشگاه
دیدار معاون دانشجویی فرهنگی با رییس دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
دیدار معاون دانشجویی فرهنگی با رییس دانشگاه
دیدار معاون دانشجویی فرهنگی با رییس دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image