ورود چهاردهمین عضو هیأت علمی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  به جم…

مسئول پایگاه خبری وب دا 29 شهریور, 1399 ساعت 10:1 دانش

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ورود چهاردهمین عضو هیأت علمی  این دانشگاه  به جمع یک درصد پراستناد برتر دانشمندان جهان خبر داد و اظهار کرد: تعداد دانشمندان یک درصد پراستناد برتر دانشگاه در یک سال اخیر رشد دو برابری داشت...

آغاز نام نویسی در بیمه تکمیل درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشک…

مسئول پایگاه خبری وب دا 29 شهریور, 1399 ساعت 10:1 کارکنان

نام نویسی در بیمه تکمیل درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (اعم از: رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قرارداد تبصره ای، مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان، قانون کار و طرح پزشک خانواده) آغاز شد. به گزارش وب دا، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع د...

سلامت

  1. بهداشت و پیشگیری
  2. پزشکی
  3. غذا و دارو
  4. شبکه های بهداشت و درمان

علم و فناوری

  1. آموزش
  2. دانشجو
  3. دانش
  4. همایش

ورود چهاردهمین عضو هیأت علمی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  به جم…

مسئول پایگاه خبری وب دا 29 شهریور, 1399 دانش

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ورود چهاردهمین عضو هیأت علمی  این دانشگاه  به جمع یک درصد پراستناد برتر دانشمندان جهان ...

اطلاعات تماس سامانه خبری وبدا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image